In-počasie Meteoinfo

2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Zápis detí do 1. ročníka MŠ

Zápis nových detí do našej MŠ sa bude konať v kancelárii riaditeľky:

  • 9. 5. 2024 od 14.00-16.00 hod.
  • 15. 5. 2024 od 14.00-16.00 hod.

Spádové ulice

Pod Lachovcom, J.Kráľa, Sládkovičova, Podjavorinskej, Kuzmányho, Vodárska, Hoštinská, Za cintorínom, Vieska-Bezdedov, Ihrište a Hoština

Na zápis je potrebné priniesť

  • prihlášku vyplnenú, oboma zákonnými zástupcami podpísanú
  • Lekárkou potvrdenú žiadosť- tú si môžete vyzdvihnúť osobne u nás v MŠ alebo stiahnuť a vytlačiť.
  • rodný list dieťatka a občiansky preukaz
  • v prípade dieťatka s ŠVVP aj vyjadrenie poradne
  • budeme radi, ak prídete aj so svojim dieťatkom

Späť