2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


ÚvodVitajte na stránke našej materskej školy

Materská škola Požiarna 1292/11 otvorila svoje brány 1.9.1967. Je najstaršia škôlka v Púchove s dlhoročnou tradíciou.
Ponúkame celodennú a poldennú starostlivosť pre Vaše deti vo veku od 3 do 6 rokov a pre deti s odloženou školskou dochádzkou.
MŠ na Požiarnej ulici je 4. triedna štátna materská škola. Jej vysunuté Elokované pracovisko je v areáli ZŠ Komenského s 2. plne obsadenými triedami. V areáli MŠ je  veľký školský dvor so zeleňou. Je vybavený prvkami na hranie a poskytuje dostatočný priestor na aktivity pre deti, každoročne sa snažíme dopľňať a inovovať nové hracie prvky.
MŠ je od roku 2002 rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je mesto Púchov.
Ponúkame personál s profesionálnym prístupom a kvalitnú výchovno-vzdelávaciu činnosť, ktorú poskytuje pedagogický zbor na vysokej úrovni.

 

AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV:


Informácie k nástupu na MŠ Požiarna 1292 na nový školský rok 2021/2022

Milí rodičia, informácie k nástupu na nový školský rok v MŠ Požiarna 1292 nájdete v sekcii PRE RODIČOV. Tešíme sa na deti.

Zmena pravidiel pre stravovanie pre predškolákov

Milí rodičia predškolákov v MŠ Požiarna 1292/11 v školskom roku 2021/2022 Chceli by sme Vás informovať ohľadom stravovania v školských jedálňach od 1.9.2021, ktorá platí pre predškolákov....

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022

  Viac informácií na našej stránke v sekcii PRE RODIČOV.

Zápis detí do základnej školy pre šk. rok 2021/2022

Oznámenie zápisu detí  do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022   Vážení rodičia, V mesiaci apríl prebehne zápis detí do základnej školy. Prednostne Vaše dieťa zoberú do základnej školy podľa...

Požiarna 1292/11 - otvorenie MŠ od 12.apríla 2021

VÁŽENÍ  RODIČIA, Oznamuje Vám, že Materská škola  Požiarna1292/11 je od 12.04.2021 otvorená pre všetky deti.   Naďalej zostáva v platnosti: že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom...

Úprava platieb rodičov

Upozornenie Upozorňujeme na úpravu výšky mesačného poplatku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole.Podľa nového VZN Mesta Púchov č. 13/2020 sa upravuje...

Informácia k rodičovským príspevkom

Informácia k príspevkom v MŠ, ŠKD a CVČ Na základe otázok rodičov k mesačným príspevkom na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, školských kluboch detí a centre voľného času...

Hygienické upozornenie

Dôležitý oznam Riaditeľstvo MŠ Požiarna 1292/11 , Púchove upozorňuje v súvislosti s aktuálnou situáciou so šírením koronavírusu, na základe odporúčania MŠVVaŠ SR, Úradu verejného zdravotníctva SR...