2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.

2011-06-06 15:59:49

Správny chlapec, správne dievča

Tradičné podujatie pre žiakov 1. ročníkov púchovských základných škôl. Veľká sála divadla, štvrtok 30. mája, vstup voľný.


Úvod


skolka foto

Materská škola otvorila svoje brány 1.9.1967. Je najstaršia materská škola v meste Púchov. V roku 2017 oslávime 50. výročie otvorenia.  Nachádza sa v centre mesta. Je tu dobrá dostupnosť dopravným prostriedkom, dostatok parkovných miest. Navštevuje ju 92 detí. Výchovno – vzdelávaciu činnosť zabezpečujú 8 pedagogickí zamestnanci s dlhoročnou praxou. Nepedagogickú činnosť zabezpečuje 7 zamestnancov.