2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


ÚvodVitajte na stránke našej materskej školy

Materská škola Požiarna 1292/11 otvorila svoje brány 1.9.1967. Je najstaršia škôlka v Púchove s dlhoročnou tradíciou.
Ponúkame celodennú a poldennú starostlivosť pre Vaše deti vo veku od 3 do 6 rokov a pre deti s odloženou školskou dochádzkou.
MŠ na Požiarnej ulici je 4. triedna štátna materská škola. Jej vysunuté Elokované pracovisko je v areáli ZŠ Komenského s 2. plne obsadenými triedami. V areáli MŠ je  veľký školský dvor so zeleňou. Je vybavený prvkami na hranie a poskytuje dostatočný priestor na aktivity pre deti, každoročne sa snažíme dopľňať a inovovať nové hracie prvky.
MŠ je od roku 2002 rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je mesto Púchov.
Ponúkame personál s profesionálnym prístupom a kvalitnú výchovno-vzdelávaciu činnosť, ktorú poskytuje pedagogický zbor na vysokej úrovni.

 

AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV:


Začiatok školského roka

Milí rodičia a deti,   školský rok začína 4.septembra 2023. Tešíme sa na Vás.   Kolektív MŠ

Dôležitý oznam - zmena platieb za stravu od 1.1.2023

DOLEŽITÝ OZNAM   VÁŽENÍ RODIČIA Vzhľadom na to, že Ministerstvo školstva schválilo navýšenie finančného limitu od 1.1.2023, tak stravná jednotka  na dieťa (suma za stravu na 1deň), bude...

Oznam o zápise detí do materskej školy na školský rok 2023/2024

Oznam o zápise detí do materskej školy Mesto Púchov v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších...

MŠ Požiarna 1292/11 bude zatvorené počas Veľkonočných sviatkov

VÁŽENÍ  RODIČIA Riaditeľstvo Materskej školy oznamuje, že počas Veľkonočných sviatkov bude prerušená prevádzka v našej MŠ  a bude ZATVORENÁ Štvrtok 6.4.  – zatvorené Piatok 7.4....

ZATVORENIE MŠ POŽIARNA 1292/11 počas Vianočných školských prázdnin

VÁŽENÍ RODIČIA       Riaditeľstvo MŠ Požiarna 1292/11 v Púchove oznamuje, že   materská škola bude   od 23.12. 2022 do 5.1. 2023 ZATVORENÁ   z dôvodu vysokej chorobnosti detí a nízkeho...

ZATVORENIE MŠ POŽIARNA 1292/11 do 16/12/2022

VÁŽENÍ RODIČIA       Riaditeľstvo MŠ Požiarna 1292/11 v Púchove oznamuje, že   po konzultáci s RÚVZ v Považskej Bystrici prerušujeme výchovno- vzdelávací proces z dôvodu vysokej chorobnosti...

MŠ Požiarna 1292 zatvorená do 18/2/2022

VÁŽENÍ RODIČIA   Riaditeľstvo MŠ oznamuje, že   Od zajtra 16.2. 2022 do piatku 18.2. 2022 bude MŠ ZATVORENÁ z dôvodu pozitivity pracovníčok v školskej jedálni.   Materská škola sa otvára v...

MŠ Požiarna 1292 bude v piatok 4.2.2022 zatvorená

VÁŽENÍ  RODIČIA     Riaditeľstvo MŠ oznamuje, že   Piatok 4.2.2022  bude  materská škola ZATVORENÁ Materská škola sa otvára v pondelok 07.02.2022   MŠ sa zatvára z dôvodu nízkeho...

Úprava výšky príspevku na režijné náklady v MŠ Požiarna 1292

VÁŽENÍ  RODIČIA   Riaditeľstvo MŠ Požiarna 1292/11 v Púchove oznamuje, že:   Na základe VZN Mesta Púchov č. 8/2021 k VZN Mesta Púchov č.13/2020 a č. 4/2021 článku 8 odst.7 bola 08.12.2021...

Zmena pravidiel pre stravovanie pre predškolákov

Milí rodičia predškolákov v MŠ Požiarna 1292/11 v školskom roku 2021/2022 Chceli by sme Vás informovať ohľadom stravovania v školských jedálňach od 1.9.2021, ktorá platí pre predškolákov....

Úprava platieb rodičov

Upozornenie Upozorňujeme na úpravu výšky mesačného poplatku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole.Podľa nového VZN Mesta Púchov č. 13/2020 sa upravuje...

Informácia k rodičovským príspevkom

Informácia k príspevkom v MŠ, ŠKD a CVČ Na základe otázok rodičov k mesačným príspevkom na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, školských kluboch detí a centre voľného času...

Hygienické upozornenie

Dôležitý oznam Riaditeľstvo MŠ Požiarna 1292/11 , Púchove upozorňuje v súvislosti s aktuálnou situáciou so šírením koronavírusu, na základe odporúčania MŠVVaŠ SR, Úradu verejného zdravotníctva SR...

Číslo Zmluvná strana Názov Predmet Dátum účinnosti Dátum zverejnenia
2022/01 Gabriela Podobenová - Plavecká výučba Zmluva o poskytovaní plaveckej výučby plavecký výcvik pre žiakov materskej školy na krytej plavárni v Púchove v počete 10 hodín 07.03.2022 07.03.2022