2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


ÚvodVitajte na stránke našej materskej školy

Materská škola Požiarna 1292/11 otvorila svoje brány 1.9.1967. Je najstaršia škôlka v Púchove s dlhoročnou tradíciou.
Ponúkame celodennú a poldennú starostlivosť pre Vaše deti vo veku od 3 do 6 rokov a pre deti s odloženou školskou dochádzkou.
MŠ na Požiarnej ulici je 4. triedna štátna materská škola. Jej vysunuté Elokované pracovisko je v areáli ZŠ Komenského s 2. plne obsadenými triedami. V areáli MŠ je  veľký školský dvor so zeleňou. Je vybavený prvkami na hranie a poskytuje dostatočný priestor na aktivity pre deti, každoročne sa snažíme dopľňať a inovovať nové hracie prvky.
MŠ je od roku 2002 rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je mesto Púchov.
Ponúkame personál s profesionálnym prístupom a kvalitnú výchovno-vzdelávaciu činnosť, ktorú poskytuje pedagogický zbor na vysokej úrovni.

 

AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV:


Oznam o zápise detí do materskej školy na školský rok 2022/2023

Oznam o zápise detí do materskej školy Mesto Púchov v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších...

MŠ Požiarna 1292 zatvorená do 18/2/2022

VÁŽENÍ RODIČIA   Riaditeľstvo MŠ oznamuje, že   Od zajtra 16.2. 2022 do piatku 18.2. 2022 bude MŠ ZATVORENÁ z dôvodu pozitivity pracovníčok v školskej jedálni.   Materská škola sa otvára v...

MŠ Požiarna 1292 bude v piatok 4.2.2022 zatvorená

VÁŽENÍ  RODIČIA     Riaditeľstvo MŠ oznamuje, že   Piatok 4.2.2022  bude  materská škola ZATVORENÁ Materská škola sa otvára v pondelok 07.02.2022   MŠ sa zatvára z dôvodu nízkeho...

Úprava výšky príspevku na režijné náklady v MŠ Požiarna 1292

VÁŽENÍ  RODIČIA   Riaditeľstvo MŠ Požiarna 1292/11 v Púchove oznamuje, že:   Na základe VZN Mesta Púchov č. 8/2021 k VZN Mesta Púchov č.13/2020 a č. 4/2021 článku 8 odst.7 bola 08.12.2021...

Zmena pravidiel pre stravovanie pre predškolákov

Milí rodičia predškolákov v MŠ Požiarna 1292/11 v školskom roku 2021/2022 Chceli by sme Vás informovať ohľadom stravovania v školských jedálňach od 1.9.2021, ktorá platí pre predškolákov....

Úprava platieb rodičov

Upozornenie Upozorňujeme na úpravu výšky mesačného poplatku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole.Podľa nového VZN Mesta Púchov č. 13/2020 sa upravuje...

Informácia k rodičovským príspevkom

Informácia k príspevkom v MŠ, ŠKD a CVČ Na základe otázok rodičov k mesačným príspevkom na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, školských kluboch detí a centre voľného času...

Hygienické upozornenie

Dôležitý oznam Riaditeľstvo MŠ Požiarna 1292/11 , Púchove upozorňuje v súvislosti s aktuálnou situáciou so šírením koronavírusu, na základe odporúčania MŠVVaŠ SR, Úradu verejného zdravotníctva SR...

Číslo Zmluvná strana Názov Predmet Dátum účinnosti Dátum zverejnenia
2022/01 Gabriela Podobenová - Plavecká výučba Zmluva o poskytovaní plaveckej výučby plavecký výcvik pre žiakov materskej školy na krytej plavárni v Púchove v počete 10 hodín 07.03.2022 07.03.2022