2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Úvod


skolka foto

Materská škola otvorila svoje brány 1.9.1967. Je najstaršia materská škola v meste Púchov. V roku 2017 sme oslávili 50. výročie otvorenia.  Nachádza sa v centre mesta. Je tu dobrá dostupnosť dopravným prostriedkom, dostatok parkovných miest. Navštevuje ju 92 detí. Výchovno – vzdelávaciu činnosť zabezpečujú 8 pedagogickí zamestnanci s dlhoročnou praxou. Nepedagogickú činnosť zabezpečuje 7 zamestnancov.

Rozhodnutie mesta 15.6.2020

OZNAM! Po porade riaditeľov škôl mesta Púchov so zriaďovateľom, zo dňa 11.6.2020 budeme od 15.6.2020 t.j. od pondelka do 30.6.2020, pokračovať v režime, ktorý bol nastavený dňom 1.6.2020. To...

Hygienické upozornenie

Dôležitý oznam Riaditeľstvo MŠ Požiarna 1292/11 , Púchove upozorňuje v súvislosti s aktuálnou situáciou so šírením koronavírusu, na základe odporúčania MŠVVaŠ SR, Úradu verejného zdravotníctva SR...