2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Úvod


skolka foto

Materská škola otvorila svoje brány 1.9.1967. Je najstaršia materská škola v meste Púchov. V roku 2017 sme oslávili 50. výročie otvorenia.  Nachádza sa v centre mesta. Je tu dobrá dostupnosť dopravným prostriedkom, dostatok parkovných miest. Navštevuje ju 92 detí. Výchovno – vzdelávaciu činnosť zabezpečujú 8 pedagogickí zamestnanci s dlhoročnou praxou. Nepedagogickú činnosť zabezpečuje 7 zamestnancov.