2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Kontakty


Katarina Tomanová

riaditeľka školy

Adresa školy: Materská škola, Požiarna 1292/11,
Púchov 020 01

Tel. kontakt: 042/4632051, 0905 326 551

 

Alžbeta Kovářová

vedúca školskej jedálne

042 / 46 32 051, 0911 895 277

 

Triedy a pedagogickí zamestnanci - MŠ Požiarna 1292/11

  • 1. trieda (18 detí), triedne učiteľky  –  Daniela LabantováĽubica Florišová
  • 2. trieda (19 detí), triedne učiteľky  –  Alena Šibíková, Mgr.Zuzana Bobáková Panáčková
  • 3. trieda (21 detí), triedne učiteľky  –   Katarina Tomanová, Iveta Hudecová
  • 4. trieda (21 detí), triedne učiteľky  –  Andrea Kučíková, Mgr. Eva Muržicová

Triedy a pedagogickí zamestnanci - Elokované pracovisko, Komenského 50

  • 1. trieda (15 detí), triedne učiteľky  –   Jitka Bieliková, Elena Havlová
  • 2. trieda (15 detí), triedne učiteľky  –   Mgr.Jana Siekliková, Mgr.Nina Vítková

Poplatky za dieťatko v materskej škole:

  • zákonný poplatok za dieťa v MŠ na mesiac – 40,00 € (pozor zmena od 1.1.2024)
  • za Rodičovské združenie na mesiac –  5,00 €
  • za stravu na mesiac – 45,00 €

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov: Materská škola
IČO: 36 130 974

Kontaktná osoba: Katarina Tomanová

Adresa: Materská škola
Požiarna 1292/11
020 01  Púchov

Kontakt:
tel:    +421 42 46 32 051
e-mail:

Ochrana osobných údajov

 

Rada školy

Rada školy pracuje v súčasnosti v zložení:

Predseda Rady školy: Mgr.Zuzana Mikulová

Členovia Rady školy:

Zástupcovia zamestnancov školy:

- z radov pedagogických zamestnancov: Daniela Labantová

- z radov nepedagogických zamestnancov: Zdenka Miniariková

Zástupcovia mesta Púchov: Mgr.Peter Bílik, PaeDr. Miroslav Kubičár

Zástupcovia rodičov: Mgr.Zuzana Mikulová, Renáta Kardošová, PaeDr. Marína Vidanová Phd.

Dokument: