2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Kontakty


Katarina Tomanová

riaditeľka školy

Adresa školy: Materská škola, Požiarna 1292/11,
Púchov 020 01

Tel. kontakt: 042/4632051, 0905 326 551

 

Oľga Danišková

vedúca školskej jedálne

042 / 46 32 051, 0911 895 277

 

Triedy a pedagogickí zamestnanci - MŠ Požiarna 1292/11

  • 1. trieda (18 detí), triedne učiteľky  –  Jitka Bieliková, Vladimíra Demjanová
  • 2. trieda (21 detí), triedne učiteľky  –  Andrea Kučíková, Mgr. Eva Muržicová
  • 3. trieda (22 detí), triedne učiteľky  –  Elena Havlová, Daniela Labantová
  • 4. trieda (24 detí), triedne učiteľky  –  Mgr.Nina Vítková, Alena Šibíková

Triedy a pedagogickí zamestnanci - Elokované pracovisko, Komenského 50

  • 1. trieda (15 detí), triedne učiteľky  –   Mgr.Jana Siekliková, Iveta Hudecová
  • 2. trieda (15 detí), triedne učiteľky  –   Ľubica Florišová, Katarina Tomanová

Poplatky za dieťatko v materskej škole:

  • zákonný poplatok za dieťa v MŠ na mesiac – 20,00 € (pozor zmena od 1.1.2021)
  • za Rodičovské združenie na mesiac –  5,00 €
  • za stravu na mesiac – 33,00 €  (poldenný poplatok je 28,00 €)

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov: Materská škola
IČO: 36 130 974

Kontaktná osoba: Katarina Tomanová

Adresa: Materská škola
Požiarna 1292/11
020 01  Púchov

Kontakt:
tel:    +421 42 46 32 051
e-mail:

Ochrana osobných údajov

Povinné informácie