2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Jedáleň


Odhlasovanie

  • e-mailom ()
  • telefonicky na tel. č. 042/ 46 32 051 (len v nevyhnutných prípadoch)

Rodič je povinný odhlásiť (resp. prihlásiť) dieťa zo stravy 1 deň vopred.

Za neodhlásenú stravu sa vecná ani finančná náhrada neposkytuje.

V prípade choroby je možné obed odobrať do obedára v 1. deň choroby v ŠJ v čase od 11:30 do 12:00, v ostatné dni musí byť stravník odhlásený.

 

Odhlasovanie predškolákov

V prípade predškolákov treba zodpovedne dbať na prihlasovanie a odhlasovanie detí zo stravy. Pretože dotácia na stravovanie (1,40 €) na dieťa sa poskytuje za každý stravovací deň, iba v prípade, ak je dieťa prítomné v materskej škole.

Popis jedálne

Materská škola má v hospodárskej budove vlastnú kuchyňu. Za jedálny lístok zodpovedá vedúca školskej jedálne a hlavá kuchárka. V kuchyni pracujú: 1 hlavná kuchárka a dve kuchárky.

Zamestnanci kuchyne dbajú na pestrosť jedálneho lístka s vysokým obsahom ovocia, zeleniny, rýb. Strava je zameraná na zdravú výživu. Deťom sú podávané každý deň raňajky, obed a olovrant. Rodičia, ktorí uprednostňujú poldenný pobyt v materskej škole, si platia len za raňajky a obed.

Školská jedáleň je zapojená do projektov:  „Školské mlieko" a Európskeho programu „Školské ovocie".

Vedúca školskej jedálne

Alžbeta Kovářová
Tel. kontakt:    042/ 46 32 051, 0911 895 277

Hlavná kuchárka:
Alžbeta Kovářová

Kuchárky:
Zuzana Gabková, Erika Šušková, Marta Svorčíková

Poplatky za stravu

  • na mesiac celodenný poplatok – 45,- € - poplatok za stravu sa skladá:  strava na dieťa 42,- € + réžia 3,- €.
  • na mesiac poldenný poplatok  –  37,- € - poplatok za stravu sa skladá:  strava na dieťa 34,- € + réžia 3,- €.

Jedálny lístok na aktuálny týždeň si môžete prečítať na nástenke vo vestibule materskej školy.

 

Aktuálny jedálny lístok nájdete na tejto stránke.