In-počasie Meteoinfo

2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Úprava výšky príspevku na režijné náklady v MŠ Požiarna 1292

VÁŽENÍ  RODIČIA

 

Riaditeľstvo MŠ Požiarna 1292/11 v Púchove oznamuje, že:

 

Na základe VZN Mesta Púchov č. 8/2021 k VZN Mesta Púchov č.13/2020 a č. 4/2021 článku 8 odst.7 bola 08.12.2021 schválená výška príspevku na režijné náklady vo výške 3€ na mesiac s platnosťou k 01.01.2022

Do 31.12.2021 bola výška režijných nákladov na dieťa na mesiac 2€, táto suma bola už zohľadnená v celkovej platbe za stravu od septembra 2021.

 

Od 01.01. 2022 sa zvyšuje výška réžie na 3€.

Rodičia žiadame Vás, aby ste si upravili mesačnú platbu za stravu na dieťaťa o 1€ na každý mesiac v materskej škole.

V prípade otázok sa zastavte za pani vedúcou školskej jedálne pani Daniškovou.

Späť