2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Úvod


skolka foto

skolka foto

Letná prevádzka

Pokyny pre rodičov detí k harmonogramu prevádzky materských škôl počas letných mesiacov júl a august 2023. Júl 2023 Materská škola Mládežnícka bude zatvorená od 3.7 do 4.8. August 2023 Materská...

Zápis detí do Materskej školy Mládežnícka 1438/13

Zápis sa bude konať 10.05.2023 od 14.00 - 16.00 hod. v kancelárii riaditeľky 17.05.2023 od 14.00 - 16.00 hod. v kancelárii riaditeľky Spádové ulice Okružná, Mládežnícka, Nimnická cesta,...