2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


2% dane 2024


Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Zákon č. 595/2003 Z. z. O daniach z príjmov Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie pri MŠ Mládežnícka 1438/13 Púchov. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

 • skvalitnenie exteriérového vybavenia školy novými hracími prvkami
 • skvalitnenie interiérového vybavenia školy novým nábytkom

Ako poukázať 2%?

Ak sa rozhodnete darovať nám 2 % Vašich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to:

 1. Ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie za Vás robí zamestnávateľ:
  • požiadajte svojho zamestnávateľa, aby Vám vystavil „Potvrdenie o zaplatení dane“. Z tohto „Potvrdenia“ si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane, to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne vo výške 3 €.
  • stiahnite si a vyplňte VYHLÁSENIE o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo do 25. apríla 2024 do MŠ Mládežnícka Púchov.
 2. Ak si podávate daňové priznanie sami:
  • riadne vyplňte daňové priznanie. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 €. V daňovom priznaní pre fyzické osoby (typ A, B) sú už vyplnené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech jedného prijímateľa. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote na príslušný daňový úrad podľa Vášho bydliska. V stanovenej lehote zaplaťte daň z príjmov. Následne daňový úrad prevedie peniaze na účet občianskeho združenia.
 3. Ak ste právnická osoba:
  • riadne vyplňte daňové priznanie. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však minimálne 8,30 €). V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už vyplnené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech troch prijímateľov. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Daňový úrad neskôr prevedie peniaze na účet občianskeho združenia.

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:

Rodičovské združenie pri MŠ Mládežnícka 1438/13 Púchov

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

Púchov, 020 01, Mládežnícka 1438/13

Právna forma:

Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO):

173196170063ĎAKUJEME

Dokument: