2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Kontakty


Fotografia

Ing. Martina Šmigurová

riaditeľka školy

Materská škola Mládežnícka
Mládežnícka 1438/13
020 01 Púchov

Tel.: 042/4632867
Mobil: 0911 376 935

Prevádzka škôlky je od 6.00 - 15.30 hod.

Školská jedáleň

Vedúca školskej jedálne:        Mgr. Erika Paliesková

Tel. kontakt: 0917998057

Rada školy

Mgr. Belobrad Michal - predseda rady školy - zástupca rodičov
Ing. Kuchařová Ľubica  - zástupca mesta Púchov
Mgr. Bučko Miroslav – zástupca mesta Púchov
Erika Medňanská – zástupca nepedagogických zamestnancov
Tatiana Markovičová – zástupca pedagogických zamestnancov
Mária Sádecká – zástupca rodičov
Ing. Vráblová Lenka – zástupca rodičov

Triedy

I. trieda - LIENKY - p.zást. Bc. Katarína Košecká Kavecká a p. uč. Mária Kondrčíková
II. trieda - VČIELKY - p. uč. Mgr. Lucia Slabá a p. uč. Simona Petreková
III. trieda - MOTÝLIKY - p.uč. Tatiana Markovičová a p. uč. Zuzana Blašková
IV. trieda - ŽABKY - p. riad. Ing. Martina Šmigurová a p. uč. Jana Marciňová
V. trieda - KRTKOVIA - p. uč. Vladimíra Ďurechová a p. uč. Marta Cíbiková
VI. trieda - VEVERIČKY - p.uč. Eva Zemanová a p. uč. Eva Žatková
VII. trieda (poldenná) - MRAVČEKOVIA - p. uč. Jana Zboniaková

Identifikačné údaje školy


IČO: 36129691
DIČ: 2021672510