2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Kontakty


Ing. Martina Šmigurová

riaditeľka školy

Materská škola Mládežnícka
Mládežnícka 1438/13
020 01 Púchov

Tel.: 042/4632867
Mobil: 0911 376 935

Konzultačné hodiny

Riaditeľka – Ing. Martina Šmigurová
(po dohode vopred)
párny týždeň 9:30-10:00
nepárny týždeň 12:30-13:00

Tel.: +421 42 4632867, +421 911 376 935,

Vedúca školskej jedálne – Mgr. Erika Paliesková:
denne 6:00-12:00
Tel.: +421 917 998 057

Prevádzka škôlky

Pracovné dni od 6.00 - 15.30 hod. Vchod (brána) sa zamyká o 8.00 hod.

Školská jedáleň

Vedúca školskej jedálne:        Mgr. Erika Paliesková

Tel. kontakt: 0917998057

Rada školy

Mgr. Belobrad Michal - predseda rady školy - zástupca rodičov
Ing. Kuchařová Ľubica  - zástupca mesta Púchov
Mgr. Bučko Miroslav – zástupca mesta Púchov
Erika Medňanská – zástupca nepedagogických zamestnancov
Tatiana Markovičová – zástupca pedagogických zamestnancov
Mária Sádecká – zástupca rodičov
Ing. Vráblová Lenka – zástupca rodičov

Triedy

I. trieda - LIENKY - p. uč. Mgr. Ivana Klanicová a p.uč. Bc. Katarína Košecká Kavecká 
II. trieda - VČIELKY - p. uč. Mgr. Lucia Slabá a p. uč. Mária Kondrčíková
III. trieda - MOTÝLIKY - p.uč. Tatiana Markovičová a p. uč. Eva Žatková
IV. trieda - ŽABKY - p. uč. Jana Marciňová a p. uč. Jana Zboniaková
V. trieda - KRTKOVIA - p. uč. Vladimíra Ďurechová a p. uč. Zuzana Blašková
VI. trieda - VEVERIČKY - p.uč. Eva Zemanová a p. riad. Ing. Martina Šmigurová

Identifikačné údaje školy

IČO: 36129691
DIČ: 2021672510