2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Kontakty


Daniela Valentínyová

Daniela Valentínyová

riaditeľka školy

Adresa: ul. Mládežnícka 13, 020 01 Púchov
Tel. kontakt: 042/4632867
Mobil: 0911 376 935

Prevádzka škôlky je od 6.00 - 15.30 hod.

Školská jedáleň

Vedúca školskej jedálne:        Mgr. Erika Paliesková

Tel. kontakt: 0917998057

Rada školy

Ing. Šmigurová Martina – predseda rady školy – zástupca pedagogických zamestnancov
Ing. Kuchařová Ľubica  - zástupca mesta Púchov
Mgr. Bučko Miroslav – zástupca mesta Púchov
Erika Medňanská – zástupca nepedagogických zamestnancov
Ing. Vráblová Lenka – zástupca rodičov
Mária Sádecká – zástupca rodičov
Mgr. Belobrad Michal – zástupca rodičov

Triedy

I.A trieda -  najmladšie deti – Jana Marciňová a Katarína Košecká Kavecká
I.B trieda – najmladšie deti – Mgr. Lucia Slabá a Anna Loduhová
II.A trieda – stredná vek. skupina – Eva Žatková a Tatiana Markovičová
II.B trieda – stredná vek. skupina – Vladimíra Ďurechová a Ing. Martina Šmigurová
IV.A trieda – najstaršia vek. skupina – Zuzana Blašková a Mária Kondrčíková
IV.B trieda – najstaršia vek. skupina – Daniela Valentínyová a Eva Zemanová
V.trieda – poldenná najst.vek. skupina – Jana Zboniaková

Identifikačné údaje školy


IČO: 36129691
DIČ: 2021672510