2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Školská jedáleň


Materská škola má vlastnú kuchyňu, v ktorej pracujú 4 kuchárky. Za jedálny lístok zodpovedá vedúca školskej jedálne. Zamestnanci kuchyne aj vedúca školskej jedálne dbajú na pestrosť jedálneho lístka s bohatým obsahom zeleniny, ovocia, rýb a mliečnych výrobkov. Plníme program zdravej výživy na škole. Deťom s celodennou stravou sú podávané desiata, obed a olovrant, deti s poldennou stravou majú len desiata a olovrant.

Odhlasovanie jedál

Rodič je povinný odhlásiť resp. prihlásiť dieťa na stravu 1 deň vopred do 11,00 hod. na telefónnom čísle 0917998057 u vedúcej školskej jedálne.

Dlhodobá neprítomnosť

V prípade ochorenia dieťaťa je možné obed odobrať v 1. deň choroby v ŠJ v čase od 12,00 do 13,15 hod. Ostatné dni už dieťa stravu neodoberá.


Materská škola je zapojená do projektov : Školské mlieko a Školské ovocie

Vedúca školskej jedálne: Mgr. Erika Paliesková
Hlavná kuchárka: Terézia Povalačová
Kuchárky: Mária Blažeková, Martina Pagáčová, Gabriela Kebisová

Poplatky za stravu


Celodenná stravná jednotka:  1,54 €/deň + 2€/mesiac réžia pre 20 pracovných dní  =  32,80 €
Poldenná stravná jednotka:   27,60 €

Jedálniček:  Jedálny lístok na aktuálny týždeň je na adrese https://www.eskoly.sk/mladeznicka13