2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Pre rodičov


 

Zápis detí do 1. ročníka MŠ

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2024/2025 Zápis sa bude konať v kancelárii riaditeľky 09.05.2024 od 14.00 - 16.00 hod. 15.05.2024 od 14.00 - 16.00 hod. Spádové ulice...

Zahájenie školského roku 2023/24

V pondelok 4.9.2023 sa otvoria brány materskej školy a privítame nový školský rok 2023/2024. Prevádzka materskej školy je od 6.00 hod. do 15.30 hod. Vchody do materskej školy sa zamykajú o 8.00...

Letná prevádzka

Pokyny pre rodičov detí k harmonogramu prevádzky materských škôl počas letných mesiacov júl a august 2023. Júl 2023 Materská škola Mládežnícka bude zatvorená od 3.7 do 4.8. August 2023 Materská...

Zápis detí do Materskej školy Mládežnícka 1438/13

Zápis sa bude konať 10.05.2023 od 14.00 - 16.00 hod. v kancelárii riaditeľky 17.05.2023 od 14.00 - 16.00 hod. v kancelárii riaditeľky Spádové ulice Okružná, Mládežnícka, Nimnická cesta,...

Zatvorenie MŠ Mládežnícka

Vzhľadom k nárastu chorobnosti detí a zamestnancov na základe usmernenia RÚVZ bude prevádzka materskej školy prerušená od 19.12.2022 do 5.1.2023. Prevádzka materskej školy bude opäť otvorená od...

Povinné platby

Vážení rodičia,oznamujem Vám výšku povinných platieb, ktoré ste povinní platiť v školskom roku 2022/2023 aktoré boli schválené rozhodnutím mestského zastupiteľstva č. VZN 3/2020 nasledovne: 1....