2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Pre rodičov


Zahájenie šk. roku 2022/23

Materská škola (MŠ) sa otvára pre rodičov a ich deti o 6.00 hod. (k dispozícii budú dva hlavné vchody a jeden zadný vchod od Kauflandu). Vchody sa zamykajú o 8.00 hod., preto je nutné priviesť deti do 7.50 hod. O 8.00 hod. sa začína výchovno-vzdelávací proces, preto vás žiadam o rešpektovanie času príchodu do MŠ.

Prevádzka MŠ je do 15.30 hod.

Pri prvom nástupe do MŠ ste povinní predložiť o dieťati "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti". Toto vyhlásenie bude k dispozícii v šatni každej triedy. Učiteľka nesmie prijať dieťa bez tohto vyhlásenia.

Deti si prinesú papučky, pyžamo a náhradné oblečenie do skrinky. Veci by mali byť podpísané (aspoň iniciálky mena a priezviska).

Zadelenie detí do tried je nemenné.

Želám vám úspešné zahájenie nového školského roku, deťom rýchlu aklimatizáciu, rodičom trpezlivosť, dôveru a vzájomný rešpekt pri dosahovaní toho najdôležitejšieho - spoločnej výchovy nového ČLOVEKA.

S úctou,

Ing. Martina Šmigurová, riaditeľka školy

 

Dokument:

Prerušená prevádzka

Riaditeľka MŠ Mládežnícka oznamuje rodičom, že dňa 18.11.2022 (piatok) bude prevádzka materskej školy prerušená.  

Vianočné fotenie

Vianočné fotenie v MŠ Mládežnícka Dňa 22.11.2022 sa uskutoční fotenie prihlásených detí 1., 2., 3. triedy. Dňa 23.11.2022 sa uskutoční fotenie prihlásených detí 4., 5., 6., 7. triedy....

Oznam o zatvorení

OZNAM: Počas jesenných prázdnin (28.10.2022 a 31.10.2022) bude prevádzka materskej školy len pre nahlásené deti. Deti budú rozdelené do 5. a 6. triedy (oranžový pavilón). Rozdelenie detí je...

Povinné platby

Vážení rodičia,oznamujem Vám výšku povinných platieb, ktoré ste povinní platiť v školskom roku 2022/2023 aktoré boli schválené rozhodnutím mestského zastupiteľstva č. VZN 3/2020 nasledovne: 1....

Rodičovské združenie

OZNAM! Dňa 19.08.2022 o 13.00 hod. sa uskutoční úvodné rodičovské združenie novoprijatých detí v strednom (žltom) pavilóne v triede na poschodí. V prípade neúčasti to, prosím, oznámte na...