In-počasie Meteoinfo

2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Zahájenie školského roku 2023/24

V pondelok 4.9.2023 sa otvoria brány materskej školy a privítame nový školský rok 2023/2024. Prevádzka materskej školy je od 6.00 hod. do 15.30 hod. Vchody do materskej školy sa zamykajú o 8.00 hod., kedy sa začína výchovno-vzdelávací proces.

Pri prvom nástupe do MŠ ste povinní predložiť o dieťati "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti". Toto vyhlásenie bude k dispozícii v šatni každej triedy. Deti si prinesú papučky, pyžamo a náhradné oblečenie do skrinky. Veci by mali byť podpísané (aspoň iniciálky mena a priezviska).

Želám vám úspešný štart do nového školského roka, deťom bezproblémovú adaptáciu a rodičom veľa trpezlivosti, dôvery a vzájomného rešpektu.

Späť