2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Profil


Popis a profilácia školy

Materská škola - Mládežnícka ul. 13 v Púchove sa nachádza v čistom, nehlučnom prostredí s veľkým priestranným školským dvorom. Má 7 tried. Prevádzka školy je od 6. hod. ráno do 15.30 hod. popoludní. Škola je zameraná na environmentálnu výchovu, prácu s učebňou LEGA, ktorú vyučuje učiteľka s certifikátom pre túto prácu.

V novozrekonštruovanej triede chodia deti do materskej školy len predpoludním , nakoľko je trieda zriadená pre deti pred vstupom do základnej školy, ktorých matky sú na materskej dovolenke. Trieda, šatňa a hygienické zariadenia boli vybavené novým nábytkom, aby sa deti, ktoré okrem popoludňajšieho odpočinku plnia všetky základy prípravy do základnej školy, cítili dobre.

Vzhľadom k tomu, že sa zvýšil počet tried, pedagogický personál tvorí 13 zamestnancov vrátane riaditeľky školy.

Krúžky

V materskej škole pracuje krúžok tanečný, vedie ho pani učiteľka Loduhová, ktorá deti učí nielen základy ľudového tanca, ale prostredníctvom neho sa zoznamujú s ľudovými tradíciami, či už v období Vianoc, Veľkej noci, fašiangov, a pod.

Najstaršie deti sa učia základom anglického jazyka v spolupráci s CVČ Včielka Púchov.

Škola je vybavená 4 počítačmi, ktoré slúžia k vzdelávaniu detí pri práci s počítačmi prostredníctvom jednoduchých hier a základov práce s počítačom. Taktiež si môžu pani učiteľky, ktoré sa zúčastňujú vzdelávania s prácou s počítačom, vypracovávať dané zadania a témy. Súčasťou vybavenia touto technikou je aj multifunkčná tlačiareň, ako aj televízor a taktiež rôzne motorické hračky - lienka, kde sa hrou s nimi rozvíja logické myslenie detí.

Mladeznicka skolka

Deti sa zúčastňujú každoročne športových súťaží, rôznych výtvarných súťaží, kde dosahujeme dobré výsledky aj v rámci Slovenska.

Škola vydáva svoj vlastný časopis pod názvom „Hviezdička“, ktorý v súťaži školských časopisov v rámci Slovenska získal 3. miesto.

Okrem týchto dlhodobých úloh sa ročne plnia rôzne aktivity vyplývajúce z ročného plánu školy, ako sú besiedky pri stromčeku, ku Dňu matiek, karnevaly v jednotlivých triedach, výlety najstarších detí v závere školského roka do zaujímavých prírodných lokalít Slovenska, rôzne interné súťaže medzi triedami, úzko spolupracujeme so ZŠ Mládežnícka ul. Púchov, s CPPPP v Púchove, s logopedičkou, ktorá navštevuje našu materskú školu 2 x ročne, s CVČ, ZUŠ a pod.

Dokument: