2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Profil


Popis a profilácia školy

Materská škola Mládežnícka 1438/13 v Púchove sa nachádza v čistom, nehlučnom prostredí s priestranným školským dvorom. Má šesť tried s celodennou prevádzkou a jednu triedu s poldennou prevádzkou. Prevádzka školy je od 6. hod. do 15.30 hod. Materská škola je zameraná na environmentálnu výchovu, prácu s učebňou LEGA, ktorú vyučuje pani učiteľka s osvedčeným certifikátom.

Pedagogický personál tvorí 13 kvalifikovaných pedagogičiek. O čistotu a poriadok sa starajú 3 upratovačky, v práčovni pracuje 1 pracovníčka a o drobné opravy a vonkajší areál sa stará školník. V kuchyni pracuje vedúca jedálne spolu so 4 kuchárkami.

Krúžky

V materskej škole pracuje výtvarný krúžok v triedach KRTKOVIA a VEVERIČKY, kde sa predškoláci učia novým, netradičným výtvarným technikám. Pri práci sa kladie dôraz na to, aby bol využívaný odpadový materiál v čo najväčšej miere.

Na základe externej spolupráce s bývalou pani učiteľkou Annou Loduhovou je v škôlke aj tanečný krúžok, ktorá deti učí nielen základy ľudového tanca, ale prostredníctvom neho sa zoznamujú s ľudovými tradíciami, či už v období Vianoc, Veľkej noci, fašiangov a pod.

Okrem týchto dlhodobých úloh sa ročne plnia rôzne aktivity vyplývajúce z ročného plánu školy, ako sú vianočné besiedky pri stromčeku, besiedky ku Dňu matiek, karnevaly v jednotlivých triedach, výlety najstarších detí v závere školského roka do zaujímavých prírodných lokalít Slovenska, návšteva Základnej školy Mládežnícka, Mestskej knižnice a iné.