2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Úvod


Naša materská škola je trojtriedna a nachádza sa v sídliskovej časti mesta Púchov. Našim zriaďovateľom je mesto Púchov a od októbra 2002 sme školou s právnou subjektivitou. V zhľadom na našu veľkosť sme materskou školou rodinného typu, čo sa odráža i v komunikácií s rodičmi našich detí i ďalšími rodinnými príslušníkmi. O výchovu detí sa stará 6 kvalifikovaných pracovníčiek, tri tety kuchárky s vedúcou ZŠS, teta školníčka a teta upratovačka.

ms1maja2020

lienka logo

ms1majazaber2