2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Jedáleň


 

 

Zariadenie školského stravovania pri MŠ 1.mája 1348/28, v Púchove pod vedením Dagmar Petrovej
je zapojená do projektu: Školské mlieko a do Európskeho programu Školské ovocie.


Denný poplatok za celodennú stravu     1,34 €

raňajky 0,32 €

obed 0,76 €

olovrant 0,26 €

mesačný poplatok  26,80  € + réžia 2 €

číslo účtu:     SK 56 7500 0000 0040 2357 1357 ČSOB


Zariadenie školského stravovania pracuje podľa aktuálnych noriem, vyhlášok. Dodržiava platné hygienické pravidlá a vytvára príjemné prostredie pre svojich malých stravníkov.

Zariadenie školského stravovania ponúka možnosť stravovania sa cudzím stravníkom. ( dôchodcom....), ponuka platí od 1. 10. 2014

Cena za obed - 2,77€

Pokrmy sa vydávajú do obedárov. Strava sa poskytuje počas bežných pracovných dní (mimo štátnych sviatkov, soboty, nedele a mimo prerušenia prevádzy MŠ )

Podrobné informácie vám počas pracovných dní v MŠ v čase od 6,00- 14,30 hod poskytne vedúca ZŠS Petrová Dagmar.

Dokument: