2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Informácie pre rodičov


Rodičia spomaľujú mentálny vývin detí

Kríza rodičovstva! "Rodičia zabraňujú samostatnosti detí, kŕmia ich, nedovolia ísť dieťaťu samému na záchod, lebo si ho až tak mojkajú, ale neuvedomujú si a ani to nevedia, že to je rad procesov,...

Pokyny a podmienky k otvoreniu MŠ od 1.6.2020

Vážení rodičia, kliknite na link a pozrite si informačné video pre Organizáciu a podmienky k otvoreniu prevádzky Materskej školy od 1.6.2020 od  MŠ SR. V časti Dokumenty (fialová farba) nájdete...

2%

Vážení rodičia, každá fyzická osoba, ktorej príjem podlieha zdaneniu, môže 2% zaplatenej dane venovať okrem iného i neziskovým organizáciam. Týmto sa na Vás obraciame  s prosbou o podporu našej...

Usmernenie k zápisu do ZŠ

Usmernenie k zápisu detí do 1. ročníka ZŠ pre šk. rok 2020/2021 Mesto Púchov informuje verejnosť, že v súlade s vydanými opatreniami MŠ VVaŠ SR určuje spôsob a termíny zápisu detí do 1. ročníka ZŠ...

Žiadosť o prijatie do MŠ

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy 1.mája Púchov. Mesto Púchov v nadväznosti na vydané opatrenia MŠ VVaŠ SR upravuje spôsob a dopĺňa termíny zápisu detí do...

Starý mobil sem

MŠ 1. mája Púchov sa zapojila do zberovej súťaže v zbere mobilov, ktorá prebieha v termíne od 10. februára do 30. októbra 2020. Ak máte mobil, ktorý nepotrebujete, prineste ho do MŠ a pomôžte nám...

Denný poriadok

Denný poriadok 06.00 - 08.00 Schádzanie sa detí, námetové a didaktické hry podľa voľby detí, individuálna práca s deťmi 08.00 - 08.30 Hygienické návyky, raňajky, stolovanie 08.30 - 08.45...

Čo potrebuje dieťa do MŠ

Čo potrebuje dieťa do MŠ: papuče pyžamo náhradné oblečenie do skrinky zubnú kefku, zubnú pastu, pohár Všetky osobné veci podpísané alebo označené!   Podmienky prijatia do MŠ V zmysle Vyhlášky...

Poplatky za MŠ

  Poplatky za materskú školu, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa mesačne:   - účet na úhradu  za stravu: č. účtu  SK 56 7500 0000 0040 2357 1357 mesačne 26,80 € strava + 2 € režijné náklady =...

Rada školy a Združenie rodičov pri MŠ 1.mája 1348/28 v Púchove

    Cieľom združenia rodičov Materskej školy 1.mája 1348/28 v Púchove, je spolupráca s pedagogickými pracovníkmi a orgánmi štátnej správy, zabezpečovať kvalitnú výchovu a vzdelávanie detí, ktoré MŠ...

Zamestnanci MŠ Lienka

  1. trieda: deti od 3 - 4,5 roka 2. trieda: deti od 4,5 - 6  rokov a deti s OŠD Prevádzka MŠ je od 6,00 hod. do 15,30 hod. Sme materská škola, ktorú navštevuje  44 detí, o ktoré sa starajú 4 pani...

Číslo Zmluvná strana Názov Predmet Dátum účinnosti Dátum zverejnenia
Severoslovenské vodárne a kanalizácie š.p. Žilina Zmluva na dodávku vody z verejného vodovodu a na odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou nestanovený nestanovený