2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Úvod


 

Naša materská škola je súčasťou spoločného zariadenia : Základná škola s materskou školou Slovanská 23, 020 14 Púchov.

V tejto podobe zabezpečujeme výchovu a vzdelávanie detí v mestskej časti Horné Kočkovce od 1. septembra 2004, kedy tunajšie dve školy - základná škola a materská škola vytvorili jeden právny subjekt.

 

Prerušená prevádzka - 29. 9. 2020

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Slovanská 330/23, Púchov, Vám oznamuje, že dňa 29. 9. 2020 bude prerušená prevádzka MŠ z dôvodu opravy teplovodného potrubia. PaedDr. Michela...