2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Úvod


 

Naša materská škola je súčasťou spoločného zariadenia : Základná škola s materskou školou Slovanská 23, 020 14 Púchov.

V tejto podobe zabezpečujeme výchovu a vzdelávanie detí v mestskej časti Horné Kočkovce od 1. septembra 2004, kedy tunajšie dve školy - základná škola a materská škola vytvorili jeden právny subjekt.

VIAC INFORMÁCIÍ A FOTOGRAFIÍ NÁJDETE NA STRÁNKE:

https://zsslovanpu.edupage.org/

v sekcii Materská škola.

 

 

pu.edupage.org/

Oznam o prerušení prevádzky MŠ 15.6.2022

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Slovanská 330/23, Púchov oznamuje, že v dňa 15.06.2022 bude z  personálno-organizačných dôvodov (protestné zhromaždenie učiteľov v Bratislave) prerušená prevádzka...

Oznam o prerušení prevádzky MŠ

  OZNAM Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Slovanská 330/23, 020 14 Púchov oznamuje, že v dňoch 14.04. a 19.04.2022 bude prerušená prevádzka materskej školy z dôvodu odhlásenia detí. OZNAM  ...

Oznam o prerušení prevádzky

OZNAM Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Slovanská 330/23, 020 14 Púchov oznamuje, že  dňa 28.03. 2022 bude prerušená prevádzka materskej školy pre odstávku vody v miestnej časti Horné Kočkovce z dôvodu...

OZNAM od 7.2.2022

OZNAM O PRERUŠENÍ PREVÁDZKY MŠ Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Slovanská 330/23, 020 14 Púchov, oznamuje rodičom, že z dôvodu zhoršenej pandemickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 bude prerušená...

OZNAM 4.2.2022

  OZNAM Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Slovanská 330/23, 020 14 Púchov oznamuje, že dňa 04.02.2022 bude prerušená prevádzka MŠ z dôvodu odhlásenia detí . OZNAM   Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Slovanská...

Oznam o prerušení prevádzky MŠ

OZNAM Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Slovanská 330/23, Púchov oznamuje, že RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici nariaďuje plniť karanténne opatrenia v školskej jedálni v súvislosti s ochorením COVID 19....

OZNAM

OZNAM   Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Slovanská 330/23, Púchov oznamuje, že v dňoch 20.12. 2021 -7.01.2022 bude prerušená prevádzka MŠ z dôvodu  odhlásenia detí.

OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

Oznam školskej jedálne. Účinnosť VZN č.8/2021 je od 01.01.2022. Na základe schváleného VZN Mesta Púchov č. 8/2021, zo dňa 08.12.2021 bola schválená výška režijných nákladov vo výške 3.00€ na...

OZNAM

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Slovanská 330/23, Púchov oznamuje, že v dňoch 26 - 29. 10. 2021 bude prerušená prevádzka MŠ z dôvodu zvýšeného počtu respiračných ochorení detí.

Dotácia na stravu alebo daňový bonus

Dňa 01. 08. 2021 nadobudne účinnosť zákon č. 257/2021 Z z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení...

Stránky: 1   |   2      »