2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Úvod


 

Naša materská škola je súčasťou spoločného zariadenia : Základná škola s materskou školou Slovanská 23, 020 14 Púchov.

V tejto podobe zabezpečujeme výchovu a vzdelávanie detí v mestskej časti Horné Kočkovce od 1. septembra 2004, kedy tunajšie dve školy - základná škola a materská škola vytvorili jeden právny subjekt.

 

Prerušená prevádzka

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Slovanská 330/23, Púchov, Vám oznamuje, že z dôvodu zníženého počtu detí sa prevádzka MŠ v mesiaci august 2020 prerušuje. PaedDr. Michela...

Prázdninová prevádzka

Prevádzka materskej školy v čase   JÚL –AUGUST 2020   bude prerušená v termíne :   od 27.07. 2020 do 07.08. 2020   a 31.08. 2020.

Rozhodnutie mesta 15.6.2020

OZNAM! Po porade riaditeľov škôl mesta Púchov so zriaďovateľom, zo dňa 11.6.2020 budeme od 15.6.2020 t.j. od pondelka do 30.6.2020, pokračovať v režime, ktorý bol nastavený dňom 1.6.2020. To...

Rozhodnutie mesta o otvorení škôlok

Rozhodnutie mesta o otvorení škôlok PDF. Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu Dodatok k prevádzkovému poriadku...

Pokyny Covid-19

Z dôvodu prevencie nákazy COVID-19 počas pobytu dieťaťa v materskej škole v čase od 1. júna 2020 až do konca šk. roku 2019 / 2020 Zákonný zástupca dieťaťa: 1 . Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa...

Žiadosť o prijatie do MŠ 2020

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ Slovanská pre školský rok 2020/2021. PDF dokument na vyplnenie.

Korona upozornenie

ZŠ s MŠ Slovanská 330/23 v Púchove upozorňuje v súvislosti s aktuálnou situáciou so šírením koronavírusu, na základe odporúčania MŠVVaŠ SR, Úradu verejného zdravotníctva SR a Mesta Púchov na...