2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Úvod


 

Naša materská škola je súčasťou spoločného zariadenia : Základná škola s materskou školou Slovanská 23, 020 14 Púchov.

V tejto podobe zabezpečujeme výchovu a vzdelávanie detí v mestskej časti Horné Kočkovce od 1. septembra 2004, kedy tunajšie dve školy - základná škola a materská škola vytvorili jeden právny subjekt.

 

Dotácia na stravu alebo daňový bonus

Dňa 01. 08. 2021 nadobudne účinnosť zákon č. 257/2021 Z z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení...

OZNAM

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Slovanská 330/23, Púchov oznamuje, že materská škola bude po karanténnych opatreniach vydaných RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici otvorená od 30.11. 2020.

OZNAM

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Slovanská 330/23, Púchov oznamuje, že podľa pokynov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici nariaďuje plniť karanténne opatrenie u žiakov a...

Pokyny pre rodičov od 9. 11. 2020

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniamv územných obvodoch okresov podieľajúcich sa na druhej vlne celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ Ministerstvo...