2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Profil


Prevádzka materskej školy

 • denne od 6,00 –do 15,00 hod.
 • 1.trieda: 3- 4 ročné deti - 18
 • 2.trieda: 4- 6 ročné deti - 20

Pedagogickí zamestnanci

 • Zástupkyňa riaditeľky školy: Jana Šimonová
 • 1. trieda: Labantová Anna
 • 1. trieda: Roháčová Katarína
 • 2. trieda: Perďochová Zuzana
 • 2. trieda: Šimonová Jana

Ostatní zamestnanci

 • Prevádzkový zamestnanec: Sečkárová Slávka
 • Vedúca školskej jedálne: Urbanová Martina
 • Kuchárka: Strečková Martina

Vážení rodičia,

naša dvojtriedna materská škola ponúka :

 • celodennú starostlivosť pre deti od 3 do 6 rokov a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
 • kvalifikovaný pedagogický personál
 • rodinný charakter materskej školy
 • upravený,priestorný areál školy,plný zelene
 • stravovanie podľa požiadaviek zdravej výživy
Cieľom našej pedagogickej práce je vytvoriť pre všetky deti príjemné a podnetné prostredie rodinného 
typu,kde je vo vzájomnej náväznosti spokojnosť dieťaťa a jeho rodiča.
.

Materská škola je súčasťou spoločného zariadenia so základnou školou. Materská škola je dvojtriedna, umiestnená v budove postavenej vo funkčnom štýle šesťdesiatich rokov. Na prízemí sú dve triedy, šatňa, hygienické zariadenia, sklady pomôcok. Na poschodí je školská jedáleň a kuchyňa. Školské stravovanie je spoločné so základnou školou. Areál školy je oplotený, deti využívajú parkovú časť vysadenú ihličnatými a listnatými stromami, krikmi, voľnú trávnatú časť a samostatne oddelený priestor pre materskú školu s altánkom, preliezkami a pieskoviskami. Škola je v okrajovej časti mesta Púchov, medzi rodinnými domami, v jej blízkosti je železnica, priemyselný podnik, rieka Váh.

Materská škola je škola rodinného typu, s možnosťou umiestnenia súrodencov v jednej triede, s každodenným stykom pedagogických zamestnancovs rodičmi, starými rodičmi, s možnosťou bližšie poznať rodinné prostredie, z ktorého dieťa prichádza do materskej školy.

Spoločné zariadenie základnej školy s materskou školou umožňuje deťom poznať priestory školy, starších detí, budúcich spolužiakov, pedagogických zamestnancov, čo im umožní plynulý, bezstresový prechod z materskej školy do 1. ročníka základnej školy. Možnosť denného kontaktu pedagogických  zamestnancov z predprimárneho a primárneho vzdelávania poskytuje spätnú väzbu učiteľkám materskej školy, možnosť plnohodnotnej spolupráce v oblasti výchovy a vzdelávania.