In-počasie Meteoinfo

2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

Oznam školskej jedálne.

Účinnosť VZN č.8/2021 je od 01.01.2022.

Na základe schváleného VZN Mesta Púchov č. 8/2021, zo dňa 08.12.2021 bola schválená výška režijných

nákladov vo výške 3.00€ na mesiac,

v ktorom dieťa/žiak daného stravovacieho zariadenia odobral v danom mesiaci aspoň jedno hlavné jedlo.

 

Prosím rodičov o úpravu výšky mesačného poplatku.

MŠ celodenná strava = 33,80 €

MŠ desiata + obed = 28,60 €

Za pochopenie ďakujem.

Vedúca školskej jedálne.

Späť