In-počasie Meteoinfo

2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Oznam o prerušení prevádzky MŠ

OZNAM

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Slovanská 330/23, Púchov oznamuje, že RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici nariaďuje plniť karanténne opatrenia v školskej jedálni v súvislosti s ochorením COVID 19.

Z tohto dôvodu sa prerušuje výchovno- vzdelávací proces v MŠ do 01.02.2022.

Žiadame rodičov, aby sledovali webovú stránku školy o ďalšej aktuálnej situácii.

Späť