In-počasie Meteoinfo

2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Oznam o prerušení prevádzky MŠ 15.6.2022

 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Slovanská 330/23, Púchov
oznamuje, že v dňa
15.06.2022
bude z  personálno-organizačných dôvodov
(protestné zhromaždenie učiteľov v Bratislave)
prerušená prevádzka materskej školy.
Za pochopenie
ďakujeme.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Slovanská 330/23, Púchov

oznamuje, že dňa

 

15.06.2022

 

bude z  personálno-organizačných dôvodov

(protestné zhromaždenie učiteľov v Bratislave)

prerušená prevádzka materskej školy.

 

Za pochopenie

ďakujeme.

 

Späť