In-počasie Meteoinfo

2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Stravovanie detí - predškolákov, s dotáciou

Národná rada SR schválila novelu zákona, podľa ktorej sa opätovne zavádza poskytovanie dotácie na stravu.

Dotácia nie je limitovaná hranicou príjmu domácnosti a neprihliada sa ani na to, či je rodič poberateľom daňového bonusu na dieťa.

Výška dotácie na 1 dieťa na 1 stravovací deň v našom zariadení je  1,40 euro.

Výšku doplatku na stravu upresníme podľa toho, ako určí zriaďovateľ. Nárok na dotáciu majú deti v poslednom ročníku MŠ.

Späť