In-počasie Meteoinfo

2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Darujte nám 2% z dane príjmov

Blíži sa každoročný termín daňového priznania. Pre rodičov, starých rodičov a priateľov, ktorí sa rozhodli pomôcť a podporiť našu škôlku, dávam do pozornosti nasledujúce dokumenty.

Za každý dar vopred ďakujeme.

2 % dane pre našu MŠ

Vážení rodičia, každá fyzická osoba, ktorej príjem podlieha zdaneniu, môže 2% zaplatenej dane venovať  i neziskovej organizácii ako je naša MŠ. Preto mi dovoľte, aby som Vás oslovila  s veľkou a úprimnou prosbou o podporu našej materskej školy prostredníctvom občianskeho združenia „Rodičovské združenie pri Materskej škole“ .

Postup, ako nám poukázať 2% dane

Ak ste zamestnanec :Do 15.02. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane –je prílohou vyhlásenia a dá vám ho vyplnené vaša účtovníčka.

Z tohto potvrdenia si viete vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je max. suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 EUR. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2%, ktoré nájdete na našej stránke v časti Dokumenty alebo v šatniach tried. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte do 30.4. na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo k nám do MŠ. Daňový úrad peniaze neskôr prevedie na účet nášho  občianskeho združenia.

Ak si podávate daňové priznanie sami: Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3 EUR pre prijímateľa. V daňovom priznaní pre fyzické osoby (typ A, B) sú už predtlačené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech jedného prijímateľa. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na daňový úrad (príslušne podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Daňový úrad peniaze neskôr prevedie na účet občianskeho združenia.

Ak ste právnická osoba: Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 8,30 EUR na jedného prijímateľa. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už predtlačené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech troch prijímateľov. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na daňový úrad (príslušne podľa Vášho sídla PO) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Daňový úrad peniaze neskôr prevedie na účet občianskeho združenia.

Údaje, ktoré potrebujete uviesť

Prijímateľ: SRRZ-RZ pri materskej škole

sídlo: POŽIARNA 1291/26 , 020 01  Púchov

IČO: 173196170353

právna forma: občianske združenie

Ďakujem za porozumenie a ochotu ,neváhajte osloviť aj osoby v spoločnej domácnosti, či pracujúcich starých rodičov a známych, kolegov....

Späť