In-počasie Meteoinfo

2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Zápis nových detí do MŠ Požiarna 1291

Zápis nových detí do našej MŠ pre šk.rok 2022/2023

 • Kedy : 11.05.2022 a 18.05.2022
 • O koľkej : od 14.00-16.00 hod
 • Kde : v riaditeľni MŠ
 • Čo treba priniesť: rodný list dieťaťa, obč. preukaz zákonného zástupcu

Spádové ulice pre povinné predprimárne vzdelávanie-predškoláci:

 • Pod Lachovcom,
 • Janka Kráľa,
 • Sládkovičova,
 • Podjavorínskej,
 • Kuzmányho,
 • Vodárska,
 • Hoštinská,
 • Za cintorínom,
 • Vsetínska,
 • Samoty,
 • Miestna časť: Vieska Bezdedov, Ihrište, Hoština

Tešíme sa na vás milé deti !

 

Späť