In-počasie Meteoinfo

2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Vitajte prvý deň

Chystáte svoje dieťa na prvý deň v škôlke? Pozrite si sekciu Dokumenty, kde nájdete:

  • Prvý deň v škôlke
  • Potvrdenie o zdravotnom stave (bezpríznakovosti)
  • Denný poriadok
  • Plnomocenstvo (na preberanie dieťaťa inou osobou ako rodičmi)

a iné rady, formuláre a žiadosti.

Späť