In-počasie Meteoinfo

2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Poukázanie 2% z daní pre našu škôlku

2% pre našu MŠ

Postup:

  • požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane –je prílohou vyhlásenia a vyplnené vám ho dá vaša účtovníčka.
  • z tohto potvrdenia si viete vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je max. suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 EUR.
  • vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2%, ktoré nájdete na našej stránke v časti Dokumenty alebo v šatniach tried. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte do 30.4. na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo k nám do MŠ. Daňový úrad peniaze neskôr prevedie na účet nášho  občianskeho združenia.
  • ak nestíhate vypisovať tlačivá, prosím doneste len potvrdenie o účtovníčky a tlačivko vypíšem tu u nás
  • veľká vďaka patrí každému, kto daruje 2% daní deťom...sú použité pre vaše deti

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Prijímateľ: SRRZ-RZ pri materskej škole
sídlo: POŽIARNA 1291/26 , 020 01  Púchov
IČO: 173196170353
právna forma: občianske združenie

Ďakujem za porozumenie a ochotu, neváhajte osloviť aj osoby v spoločnej domácnosti, či pracujúcich starých rodičov a známych, kolegov,kamarátov....

Späť