In-počasie Meteoinfo

2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Besiedka pre mamičky

pozývame Vás na vystúpenie vašich detí pri príležitosti Dňa mamičiek, ktoré sa uskutoční v jednotlivých triedach

  • 3.trieda -12.05.2022 (štvrtok) o 15.00 hod
  • 2.trieda -17.05.2022 (utorok)  o 15.00 hod
  • 1.trieda -18.05.2022 (streda) o 15.00 hod

Späť