In-počasie Meteoinfo

2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Zmena úhrad za škôlku

Vážení rodičia,

na základe VZN mesta Púchov č.10/2022 s platnosťou od 01.01.2023 bola upravená výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ z pôvodných 20,-€ za mesiac na 30,-€

Nové príkazy so zvýšenými platbami za stravu a MŠ obdržíte od pani učiteliek tento týždeň.

Zvýšenie platieb sa týka aj stravovania v škôlke.

Ďakujem,

E. Uherčíková, riaditeľka

 

Späť