In-počasie Meteoinfo

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Čo potrebuje dieťa do MŠ

Čo potrebuje dieťa do MŠ:

  • papuče
  • pyžamo
  • náhradné oblečenie do skrinky
  • zubnú kefku, zubnú pastu, pohár

Všetky osobné veci podpísané alebo označené!

 

Podmienky prijatia do MŠ

V zmysle Vyhlášky 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení Vyhlášky 308/2009 Z.Z. §3 sa do materskej školy prijímajú deti:

Na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, spolu s potvdrením o zdravotnom stave dieťaťa.

 

  • Prijímajú sa spravidla deti od 3 do 6 rokov, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
  • Deti od 2 rokov môžu byť prijaté, ak je voľná kapacita v zariadení a sú vytvorené vhodné personálne a materiálne podmienky.
  • Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili 5 rokov a deti s odloženou školskou dochádzkou.
  • Prednostne sa prijímajú deti, ktoré majú v MŠ súrodencov.

Rozhodnutie o prijatí vydáva riaditeľ do 30 dní od doručenia žiadosti.

Späť