In-počasie Meteoinfo

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Denný poriadok

Denný poriadok

06.00 - 08.00

Schádzanie sa detí, námetové a didaktické hry podľa voľby detí, individuálna práca s deťmi

08.00 - 08.30

Hygienické návyky, raňajky, stolovanie

08.30 - 08.45

Didaktické, logické hry, jazykové cvičenia

08.45 - 09.00

Telovýchovná chvíľka

09.00 - 09.20

Edukačné aktivity, ŠkVP "Zvedavá Lienka

09.20 - 09.30

Pohybové hry, hygienické návyky, príprava na pobyt vonku

09.30 - 11.00

Pobyt vonku (pozorovanie, experimentovanie, otužovanie, upevňovanie poznatkov, environmentálne aktivity, vychádzky,...)

11.00 - 11.45

Hygienické návyky, upevňovanie kultúrneho stolovanie - obed, sebaobslužné práce pri stolovani

11.45 - 14.00

Odpočinok detí

14.00 - 14.30

Hygienické návyky, olovrant

14.30 - 15.30

Voľná alebo riadená činnosť detí v herni alebo školskej záhrade

 

Späť