In-počasie Meteoinfo

2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Oznam o zápise detí do MŠ

Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy pre školský rok 2013/2014 prijímajú riaditeľky materských škôl v týchto termínoch:

 • 6.3. 2013 od 14.00 - 16.30
 • 13.3.2013 od 14.00 - 16.30

Zoznam materských škôl

 • MŠ Požiarna 1291
 • MŠ Požiarna 1292
 • MŠ Mládežnícka 13
 • MŠ Chmelinec 1411
 • MŠ 1. mája 1348
 • MŠ Nosice 221
 • MŠ Slovanská 23

Podmienky prijatia

 • vek dieťaťa od 3-6 rokov
 • prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Prihláška vo formáte PDF

 

 

 

 

Späť