In-počasie Meteoinfo

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Rekonštrukcie v MŠ

V materskej škole boli na prízemí a na poschodí zhotovené stavané skrine pre didaktický materiál.

 • zhotovenie stavaných skríň v chodbových priestoroch na prízemí a na poschodí
 • prestavba skladových priestorov na hračky z prednej časti  budovy a školského dvora
 • nákup 46 ks detských plachiet na ležadlá
 • počas prázdnin sme obnovili  nátery na lavičkách, húpadlách na školskom dvore
 • zakúpili sme multifunkčné zariadenie: farebná  tlačiareň, kopírka, skener do 1.triedy
 • maľovanie skladových priestorov kuchyne

Do školskej kuchyne sme zakúpili zo získanej réžie:

 • novú antikorovú škrabku
 • viacúčelový krájač na zeleninu
 • doplnili sa väčšie hrnce a drobný riad do kuchyne
 • zakúpili sme nové sady na stolovanie pre deti ( tanier plytký, hlboký, príbory a šálky na čaj v počte 30 ks)
 • nákup policového regálu na obedáre pre cudzích stravníkov
 • 2% z daní sme v spolupráci s rodičmi použili na nákup detskej viac účelovej preliezačky, ktorá je súčasťou školského dvora

Pri príležitosti 40.výročia zahájenia prevádzky  MŠ sme od zriaďovateľa  dostali dar pre deti :

 • 21 ks detských oblečok na ležadlá a 44 ks detských uteráčikov

Materská škola za aktívnej účasti zriaďovateľa Mesta Púchov získala grant EU na dostavbu triedy pre 20 detí. Súčasťou projektu je výmena okien , zateplenie budovy , výmena oplotenia a výstavba nového školského areálu. Predpokladaný termín prác je 1.polrok 2019

Vypracovala:  Jana Kovárová riaditeľka MŠ

Naše nové príručné kuchynky.

 

 

Naša nová umyváreň a WC pre deti.

 

 

Súčasťou našej materskej školy je školská záhrada s množstvom zelene, ktorú sme obohatili novými hracími prvkami a hojdačkami.

 

 

nbmbm nvv

Späť