In-počasie Meteoinfo

2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Turistický výlet

Klub púchovských turistov vás pozýva na Púchovský okruh za zdravím v nedeľu 4. septembra. Najkratšia trasa, 5 km, s názvom "kočíková" je určená je pre vašich najmenších.

turisti

Štart medzi 7-10 hod pri Krytej plavárni, cieľ pri poľovníckej chate Púchove - Keblie.

Viac informácií na stránke mesta Púchov.

Späť