In-počasie Meteoinfo

2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Úprava platieb rodičov

Upozornenie

Upozorňujeme na úpravu výšky mesačného poplatku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole.
Podľa nového VZN Mesta Púchov č. 13/2020 sa upravuje výška mesačného poplatku zo sumy 15 € na 20 € mesačne s platnosťou od 1.1.2021. Preto je potrebné upraviť si trvalé príkazy na určenú platbu.

Zvýšenie poplatku sa netýka predškolákov, ktorí sú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky do ZŠ.

Späť