In-počasie Meteoinfo

2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Usmernenie k zápisu detí do MŠ

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (materská škola).

Termíny odovzdania prihlášok

  • 5. 5. 2020, od 13.00 - 16.00 hod.
  • 12. 5. 2020, od 13.00 - 16.00 hod.
Pri podaní žiadosti sa o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať prítomnosť dieťaťa, ani potvrdenie o zdravotnom stave.

Podmienky prijatia

  • vek dieťaťa 3-6 rokov
  • prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Späť