In-počasie Meteoinfo

2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Veľkonočné prázdniny - Požiarna 1291

Oznámenie o prerušení prevádzky MŠ

Oznamujem Vám, že na základe vykonaného prieskumu záujmu o návštevu MŠ počas Veľkonočných prázdnin bude v dňoch 14.04.2022 do 19.04.2022 vrátane prevádzka MŠ prerušená z dôvodu nedostatočného počtu prihlásených detí. Prerušenie prevádzky MŠ bolo oznámené zákonným zástupcom detí po zistení záujmu o pobyt detí v MŠ.

S pozdravom

Erika Uherčíková,
riaditeľka MŠ Požiarna 1291

Späť