In-počasie Meteoinfo

2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Zatvorenie MŠ Mládežnícka

Vzhľadom k nárastu chorobnosti detí a zamestnancov na základe usmernenia RÚVZ bude prevádzka materskej školy prerušená od 19.12.2022 do 5.1.2023.

Prevádzka materskej školy bude opäť otvorená od 9.1.2023.

Späť