In-počasie Meteoinfo

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Deň Zeme

CVČ Včielka prišli k nám do škôlky a ukázali deťom ako sa majú starať o našu Zem.OCHRANU PRÍRODY, DEŇ ZEME A STAROSTLIVOSŤ O PRÍRODU. S deťmi sme besedovali  na tému „ Neničme si prírodu“ – ochrana prírody a zeme, odpadky patria do koša, separovaný  zber. Uskutočnili sme  praktickú ukážku triedenia odpadu a využitia odpadových materiálov. Deti boli výbornými pomocníkmi  pri jarnom upratovaní  školského areálu a pri čistení priestoru pred bránou MŠ. Hrabali hrabličkami, zbierali lopatkami do vedierok kamienky a nečistoty, ktoré na fúrikoch odvážali na skládku. Aby  deti videli ako rastlinka rastie a čo potrebuje pre svoj rast a život, zasadili si rastlinku, ktorou si skrášlili prostredie triedy a pozreli si  prezentáciu  Voda v prírode  - jej význam pre život na zemi.

Späť