In-počasie Meteoinfo

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Poplatky za MŠ

 

Poplatky za materskú školu, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa mesačne:

 

- účet na úhradu  za stravu    :    č. účtu      SK 56 7500 0000 0040 2357 1357

mesačne 26,80 € strava + 2 € režijné náklady = 28,80 € mesačná platba na účet

 

- účet na úhradu poplatkov za MŠ    :    č. účtu       SK 60 7500 0000 0040 2357 1285

mesačne 15 € za dieťa, ktoré nie je rok pred nástupom do základnej školy

 

Podrobné informácie telefonicky alebo osobne u riaditeľky MŠ.

 

 

Späť