In-počasie Meteoinfo

2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


OZNAM

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Slovanská 330/23, Púchov oznamuje, že podľa pokynov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici nariaďuje plniť karanténne opatrenie u žiakov a pedagógov v materskej škole a prerušuje výchovno-vzdelávací proces materskej školy do 28.11.2020.

Späť