In-počasie Meteoinfo

2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Plenárne rodičovské združenie

Dňa 23.9.2020 o 15:00 h bude plenárne rodičovské združenie. Prerokujeme organizáciu nového školského roka, školský poriadok a rodičia si zvolia zástupcov do rady školy. Prosíme, o čo najväčšiu účasť.

Späť