In-počasie Meteoinfo

2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Pokyn COVID-19 pre rodičov

Z dôvodu pandémie COVID-19 a na základe odporúčania MŠVVa Š SR budú zákonní zástupcovia a deti dodržiavať nasledovné pravidlá:

  • pri nástupe dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca vypíše „Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti“ „ Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom školského roka 2020/2021. Tlačivá si treba vyžiadať u triednej učiteľky v príslušnej triede.
  • rodič a dieťa si dezinfikujú ruky na chodbe, kde je umiestnený dezinfekčný stojan a dodržiavajú odstupy.
  • rodičia vstupujú do šatní s rúškom.
  • do šatne vstupuje len jedna dospelá osoba, ktorá privedie dieťa do MŠ.
  • rodič sa v šatni sa zdržuje len na nevyhnutný čas
  • deťom bude pri príchode naďalej meraná teplota, pri teplote nad 37 stupňov nebude dieťa prijaté do MŠ
  • pri príznakoch ochorenia v priebehu dňa zamestnanci zabezpečia dieťaťu bezprostrednú izoláciu, ihneď telefonicky kontaktujú zákonného zástupcu, ktorý zabezpečí okamžitý odchod do domáceho prostredia.

Ďakujem, riaditeľka školy.

 


Späť