In-počasie Meteoinfo

2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Škôlka zatvorená od 11.11.

Zajtrajším dňom (11.11.) je v dôsledku zistenej pozitivity pedagogického zamestnanca zatvorená 1. a 2. trieda materskej školy.

Škôlka je od 11. 11. kompletne zatvorená a mimo prevádzku.

Obe triedy bude otvorené po uplynutí karantény, v piatok 19. 11. 2021

Späť