In-počasie Meteoinfo

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Usmernenie zápisu do MŠ 2020

Termíny odovzdávania prihlášok

  • 5. 5. 2020 od 13.00 - 16.00 h.
  • 12. 5. 2020 od 13.00 - 16.00 h.

Zoznam materských škôl:

  • MŠ Požiarna 1291
  • MŠ Požiarna 1292
  • MŠ Mládežnícka 1438/13
  • MŠ Chmelinec 1411/6
  • MŠ 1. mája 1348/28
  • MŠ Nosice 221
  • MŠ Slovanská 330/23

Plné znenie usmernenia

Späť