In-počasie Meteoinfo

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Vitajte v novom školskom roku!

Školský rok 2019/2020 sa začína dňom 2.9.2019.

Prevádzka materskej školy je od 5:45 h do 15:30 h.
Príchod dieťaťa je do 8:00 h. Iný čas príchodu z nevyhnutných dôvodov je potrebné nahlásiť triednej učiteľke alebo riaditeľke školy do 8:00 h.


Triedy a pedagogickí zamestnanci

  • 1. trieda (23 detí), triedne učiteľky – Mária Behrová, Eva Veličová
  • 2. trieda (22 detí), triedne učiteľky – Mgr. Jarmila Rolincová, Ľubomíra Pekarová
  • 3. trieda (24 detí), triedne učiteľky – Erika Uherčíková, Mária Bednárová

Poplatky

  • za MŠ – 15,00 €,
  • za rodičovské združenie - 6,00 €
  • za stravu – 31,- € / poldenný poplatok je 26,20 €
  • predškoláci - jednorazový vratný poplatok za stravu je 30 € + 8,00 € réžia (september až december), spolu uhradíte 38 €.

Tešíme sa na Vás!

Späť