In-počasie Meteoinfo

2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Informácia k príspevkom v MŠ v čase pandémie.

 

Informácia k príspevkom v MŠ
Na základe otázok rodičov k mesačným príspevkom na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, školských kluboch detí a centre voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov, informujeme rodičovskú verejnosť, že v zmysle „Článku 3. odsek (4) VZN č.13/2020“ za obdobie súvisiace s ochorením COVID – 19 a príslušnými rozhodnutiami zriaďovateľa o prerušení ich prevádzky je suma príspevku 0,00 €.
V prípade, že rodičia príspevok už uhradili tak, ako za bežné mesiace v roku, rodičom bude podľa evidencie dochádzky detí pri zúčtovaní príslušného obdobia, zistený rozdiel vrátený na účet.

Na základe otázok rodičov k mesačným príspevkom na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, školských kluboch detí a centre voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov, informujeme rodičovskú verejnosť, že v zmysle „Článku 3. odsek (4) VZN č.13/2020“ za obdobie súvisiace s ochorením COVID – 19 a príslušnými rozhodnutiami zriaďovateľa o prerušení ich prevádzky je suma príspevku 0,00 €.

V prípade, že rodičia príspevok už uhradili tak, ako za bežné mesiace v roku, rodičom bude podľa evidencie dochádzky detí pri zúčtovaní príslušného obdobia, zistený rozdiel vrátený na účet.

 

Späť