In-počasie Meteoinfo

2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Poplatky za dieťa v MŠ

Poplatky za dieťa v materskej škole:

zákonný poplatok za dieťa v MŠ na mesiac – 20,00 €
SK04 5600 0000 0072 3076 2002

za Rodičovské združenie na mesiac – 6,00 €
SK88 5600 0000 0072 4921 6001


za stravu na mesiac 33,00 €
SK35 5600 0000 0072 3076 6003

Dajte si prosím trvalé príkazy!

 

 

Späť