In-počasie Meteoinfo

2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Postup rodiča v prípade pokračovania dieťaťa v predprimárnom vzdelávaní (odložená školská dochádzka).

 

Postup rodiča v prípade pokračovania dieťaťa
v predprimárnom vzdelávaní
(odložená školská dochádzka)
Ak je pravdepodobné, že dieťa, ktoré dosiahne šesť rokov veku do 31. 08. 2021 (vrátane), nedosiahne školskú spôsobilosť, a zároveň nespĺňa  podmienky na vstup do ZŠ, riaditeľ základnej školy odporučí zákonnému zástupcovi alebo zástupcovi zariadenia, aby požiadal riaditeľa príslušnej materskej školy o pokračovanie vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.
Ak riaditeľ príslušnej materskej školy rozhodne o pokračovaní vzdelávania v materskej škole, odporúčame, aby zákonný zástupca písomne oznámil túto skutočnosť základnej škole, do ktorej zapísal svoje dieťa.
Zákonný zástupca musí riaditeľke MŠ predložiť:
Žiadosť o pokračovanie predprimárneho vzdelávania
Písomný súhlas príslušného zariadenia CPPaP (psychologickej poradne)
Písomný súhlas všeobecného lekára
Informovaný súhlas o pokračovaní v predprimárneho vzdelávaní v MŠ (stiahnete na webovej stránke MŠ v záložke info pre rodičov)

Ak je pravdepodobné, že dieťa, ktoré dosiahne šesť rokov veku do 31. 08.  (vrátane), nedosiahne školskú spôsobilosť, a zároveň nespĺňa  podmienky na vstup do ZŠ, riaditeľ základnej školy odporučí zákonnému zástupcovi alebo zástupcovi zariadenia, aby požiadal riaditeľa príslušnej materskej školy o pokračovanie vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Ak riaditeľ príslušnej materskej školy rozhodne o pokračovaní vzdelávania v materskej škole, odporúčame, aby zákonný zástupca písomne oznámil túto skutočnosť základnej škole, do ktorej zapísal svoje dieťa.

Zákonný zástupca musí riaditeľke MŠ predložiť:

  1. Žiadosť o pokračovanie predprimárneho vzdelávania

https://www.skolkapuchov.sk/chmelinec/stranka/ziadost-o-pokracovanie-v-plneni-predprimarneho-vzdelavania

2.Písomný súhlas príslušného zariadenia CPPaP (psychologickej poradne)

3. Písomný súhlas všeobecného lekára

https://www.skolkapuchov.sk/chmelinec/stranka/lekarske-potvrdenie-pre-dieta-pokracujuce-v-predprim-vzdelavani-odlozena-skolska-dochadzka

4. Informovaný súhlas o pokračovaní v predprimárneho vzdelávaní v MŠ (stiahnete na webovej stránke MŠ v záložke info pre rodičov)

https://www.skolkapuchov.sk/chmelinec/stranka/inform-suhlas-o-pokracovani-v-predprimarnom-vzdelavani-v-ms

Späť