2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Kontakty


Tatiana Pavlacová, riaditeľka školy

Adresa:

Materská škola,  Nosice 221, Púchov

Kontakt:  042 4632551 ,  0911 463255

e-mail : 

 

Zariadenie školského stravovania :

Vedúca školskej jedálne : Ing. Lenka Krajčoviechová

Kontakt : 0911 159 829

email:


RADA ŠKOLY:

1. Ing. Katarína Ivanová    zástupca rodičov                  predseda

2. Ing. Erika Konečná        zástupca rodičov

3. Anna Kmošenová          zástupca pedag. zam.

4. Oľga Valachová             zástupca nepedag. zam.

5. Mgr. Roman Špaček ml. poslanec delegovaný zriaďovateľom

 

 

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa :

Názov :  Materská škola

IČO :  36 130 702

DIČ :  2021691782

Kontaktná osoba :  Tatiana Pavlacová

Adresa :  Materská škola, Nosice 221, 020 01 Púchov

Tel. č. :  042 4632551 , 0911 463255

E-mail :