2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Kontakty


Tatiana Pavlacová, riaditeľka školy

Adresa:

Materská škola,  Nosice 221, Púchov

Kontakt:  042 4632551 ,  0911 463255

e-mail : 

 

Zariadenie školského stravovania :

Vedúca školskej jedálne : Ing. Lenka Krajčoviechová

Kontakt : 0911 159 829

email:

 

Trieda :  pedagogickí zamestnanci: Tatiana Pavlacová, Ing. Gabriela Koyšová

Poplatky za dieťa v materskej škole

Zákonný poplatok na mesiac:  15,00 € ( neuhrádzajú ho predškoláci )

Bankové spoj.: ČSOB:  SK85 7500 0000 0040 2358 9071

 

Poplatok za stravu dieťaťa :   31,00 / 20 dní x 1,45 € + 2,00 € réžia /

Predskoláci : 30,00 € zábezpeka, 20,00 € réžia za školský rok

ČSOB:   SK50 7500 0000 0040 2358 9119

 

Poplatok rodičovského združenia : 20,00 € (na polrok školského roka )

 

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa :

Názov :  Materská škola

IČO :  36 130 702

DIČ :  2021691782

Kontaktná osoba :  Tatiana Pavlacová

Adresa :  Materská škola, Nosice 221, 020 01 Púchov

Tel. č. :  042 4632551 , 0911 463255

E-mail :