2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Školská jedáleň


Vedúca ŠJ  : Ing. Lenka Krajčoviechová

kontakt: 0911 159 829, email:

Kuchárka  : Anna Majtánová  

Školská jedáleň je zapojená do projektov:

- "Školský mliečny program"

- "Ovocie a zelenina do škôl"

 

Dieťa v MŠ celodenná strava: 45,00€/mesiac

Cena potravín a réžie: 2,10€/deň x 20 dní (priemer pracovných dní) = 42,00€ + 3,00€ réžia


Dieťa v MŠ poldenná strava: 37,00€/mesiac

Cena potravín a réžie: 1,70€/deň x 20 dní (priemer pracovných dní) = 34,00€ + 3,00€ réžia


Dieťa v MŠ dotovaná strava: 17,00€/mesiac

Cena potravín a réžie: 0,70€/deň x 20 dní (priemer pracovných dní) = 14,00€ + 3,00€ réžia


ČSOB:   SK50 7500 0000 0040 2358 9119

Uhrádza sa mesiac vopred najneskôr do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca,

ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa poplatok  uhrádza.


Zariadenie školského stravovania pracuje podľa aktuálnych noriem, vyhlášok. Dodržiava platné hygienické pravidlá a vytvára príjemné prostredie pre svojich malých stravníkov.

Zariadenie školského stravovania ponúka možnosť stravovania sa cudzím stravníkom.

Strava sa poskytuje počas bežných pracovných dní (mimo štátnych sviatkov, soboty, nedele a mimo prerušenia prevádzy MŠ )

Jedálníček : jedálny lístok na aktuálny týždeň si môžeta pozrieť na stránke

 

www.eskoly.sk/nosicec221