2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Prezentácia školy


Riaditeľka školy : Tatiana Pavlacová

Učiteľka : Anna Kmošenová

Školníčka : Oľga Valachová

Vedúca ŠJ : Ing. lenka Krajčoviechová

Kuchárka : Anna Majtánová.                                                                                                                                                Materská škola  je jednotriedne predškolské zariadenie s právnou subjektivitou, s počtom           21 detí, vo veku od 3 – 6 rokov. Vzdelávacia činnosť je realizovaná na základe Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách  a Školského vzdelávacieho programu „ Od studničky k rieke“.

10 rokov sme boli aktívne zapojení do medzinárodného projektu „Zelená škola“ s cieľom chrániť a zveľaďovať životné prostredie, zapojiť do práce rodičovskú verejnosť i miestnu komunitu.

Zelená škola nám dala možnosť byť iní.

Koncepcia rozvoja MŠ:

  • Upozorniť rodičovskú verejnosť na umiestnenie MŠ v zdravom, krásnom a čistom prostredí
  • Rozvíjať ľudové tradície a regionálnu výchovu
  • Naďalej zveľaďovať a chrániť životné prostredie, okolitú prírodu, šetriť energiami, separovať i biokompostovať v spolupráci s prevádzkovými zamestnancami školy,         s rodičmi i obyvateľmi miestnej časti.

Ponúkame Vám:

Krásne prostredie, pocit spokojnosti a pohody, tvorivú pracovnú atmosféru, rozvoj v oblasti hudobnej a literárno-dramatickej, hru na flautu, prácu s Legom, internetom, interaktívnou tabuľou, krúžok anglického jazyka, dobrú spoluprácu s logopédom, pediatrom, ZŠ, CVČ i ZUŠ. Tradičné spoločné akcie s rodičmi a miestnou komunitou a dobrú spoluprácu s rodinou založenú na rovnocenných partnerských vzťahoch.